Publicerade länkar Geografi

Mitt nya hem - en upplevelse i 360°

Postad Av Henrik on SO Samhällskunskap Geografi

http://mittnyahem.plansverige.org - Hur känns det att vara ett barn på flykt? Upplev hur det är att fly sitt hem och kastas in i ett helt nytt sammanhang i denna interaktiva upplevelse i 360°. Kliv in i ett av världens största flyktingläger och utforska det tillsammans med lägrets barn.

Befolkningspyramider, animationer

Postad Av Henrik on SO Samhällskunskap Geografi

https://www.h5.scb.se - Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider. De har här gjorts tillgängliga för alla kommuner och län.

Handledning: Man väljer en kommun, ett län eller riket. Då visas en befolkningspyramid (liknande bilden, fast större) som stegar sig fram år för år, från 1968 till 2013.

Du kan: Stoppa, Välja ett visst år, Stega +1 eller -1 år, Fortsätta, Starta om.

Data Visualization - Increasing Urbanization Population Distribution

Postad Av Henrik on SO Samhällskunskap Geografi

http://www.census.gov - This data visualization reveals how the number and size of cities has increased between 1790 and 1890. By 1890, the countries population grew and became increasingly urban, people living in cities of 100,000 or more made up a larger proportion of all urban dwellers. This map illustrates how society transformed from being rural and agricultural to becoming industrial.

Historiska Kartor | Lantmäteriet

Postad Av Henrik on SO Historia Geografi

http://historiskakartor.lantmateriet.se - I våra digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628. Kartorna täcker stora delar av Sverige och är i många fall så välgjorda och rikt utsmyckade att det är frestande att kalla dem för rena konstverk. Inte konstigt kanske, att de ofta ges bort som presenter.

Det är gratis att titta på kartorna och vi vågar lova att du hittar något in