Länkbeskrivning

Svenska och arbetsliv för invandrare

Postad Av Henrik on Svenska

http://sfi.halmstad.se - SAFIR är framtaget av Nationellt centrum för flexibelt lärande



Webbkursen består av sju stycken moduler; Vi börjar!, Vad kostar det?, Hur mår du?, Hur bor du? Vem är du?, Vad vill du? och Hur fungerar

det?.



Till dessa finns flertalet övningar man kan använda sig av.

Skriv en kommentar

Logga in för att kommentera eller registrera dig här