Dollar Street

Dollar Street har besökt 240 familjer i 46 länder och tagit 30 000 foton. Allt detta har sedan sorterats på inkomst. Se hur människor i olika delar av världen, med olika inkomst, lever.

Dela med dig av bra länkar och material

Om

Pedagogtorget är en site för lärare och pedagoger. Här går det enkelt att dela med sig av material för undervisning.

Navigering