Version 4

Efter mycket arbete är den nya versionen av Pedagogtorget online.

Planerna på en revision av siten har funnits en längre tid. Framför allt beroende på att den backend som användes inte längre utvecklades vilket ledde till svårigheter när det kom till att lägga till nya funktioner. Dessutom ökade risken för säkerhetsproblem då eventuella hål inte täpptes till.

I och med den nya versionen krävs det inte längre att användare skapar konton för att lägga till nytt material. Alla kan nu lägga till IKT-material och detta gås sedan igenom av administratörer på siten.

Denna förändring gjorde att det inte fanns någon mening med att migrera de konton som var skapade på version 3 av Pedagogtorget.se.  Istället raderades alla konton och finns inte längre kvar, varken i digitalt eller tryckt form.

Det mesta av materialet har förts över till det nya systemet. Döda länkar och länkar som kräver flash har plockats bort. Migrationen är inte helt klar utan fortsätter på den kontinuerlig basis.

Vi har också redan nu börjat jobbet med version 4.1 och kommer snart presentera nya funktioner och utvecklade redan existerande.

Välkomna!

 

Lämna ett svar

Dela med dig av bra länkar och material

Om

Pedagogtorget är en site för lärare och pedagoger. Här går det enkelt att dela med sig av material för undervisning.

Navigering